Arbejdsdag d. 21. maj

Lørdag d. 21. maj hold­er alle foreningerne i gård­lauget arbe­jds­dag og vi er selvføl­gelig med og afhold­er sam­tidigt forårets arbe­jds­dag. Det bliv­er noget med at ordne går­den med leg­e­huset og rengøring i opgange og fælle­sareal­er og nogle flere ting.
Mere info føl­ger på opslag i opgan­gene inden længe.

Man må meget gerne rydde op på bag­trap­perne inden da, og det skal for god ordens skyld slås fast at der på grund af brand­sikker­hed skal bag­trap­per holdes far­bare.

Der kom­mer storskrald­scon­tain­er til arbe­jds­da­gen.