dørtelefon anlæg forsinket en uge

Vores nye dørtele­fo­nan­læg kom­mer mandag d. 27/3 — 29/3.

Forsinkelsen skyldes vi i bestyrelsen ønskede to dør-sta­tion­er i stedet for en sta­tion, som i det oprindelige tilbud. Det har bety­det en uges forsinkelse.

Vi har ikke været gode til at kom­mu­nikere det ud. Det beklager vi.

Hvis du/I ikke har aflev­eret en sed­del med ønske om navn på dør-sta­tio­nen og en nøgle, hvis du/I ikke er hjemme — så har I stadig mulighe­den for det.
Aflever den til Morten i 38, 5. th.

mvh
Bestyrelsen