Årsregnskaber

Motiv af facaden set udefra Holsteinsgade

Herun­der kan man finde god­k­endte årsreg­n­sk­aber fra gen­er­al­for­sam­lingerne. Årsreg­n­sk­a­bet sendes ud hvert år sam­men med ind­kaldelse til den årlige gen­er­al­for­sam­ling. Reg­n­sk­a­bet gen­nemgås og fork­lares af admin­is­tra­tor samen med bestyrelsen, hvorefter for­sam­lin­gen stem­mer om god­k­endelse af årsregnskabet.

 

Reg­n­sk­aberne lig­ger som PDF fil­er. Det kræver pro­gram­met Adobe Read­er at se det. Pro­gram­met kan hentes gratis her.

Årsregnskaber:

Årsreg­n­skab for reg­n­sk­ab­såret 2019/2020: reg­n­skab 2019/2020

Årsreg­n­skab for reg­n­sk­ab­såret 2018/2019: reg­n­skab 2018/2019

Årsreg­n­skab for reg­n­sk­ab­såret 2017/2018: reg­n­skab 2017/2018

Årsreg­n­skab for reg­n­sk­ab­såret 2016/2017: reg­n­skab 2016:2017

Årsreg­n­skab for reg­n­sk­ab­såret 2015/2016: reg­n­skab 2015:2016

Årsreg­n­skab for reg­n­sk­ab­såret 2014/2015: reg­n­skab 2015

Årsreg­n­skab for reg­n­sk­ab­såret 2013/2014: reg­n­skab 2013–2014

Årsreg­n­skab for reg­n­sk­ab­såret 2012/2013: reg­n­skab 2012–13

 

Klik for at hente årsregnskabet 2011/2012

2011/2012

Årsreg­n­skab for reg­n­sk­ab­såret 2011/2012:

—————————————————————————————————————————————–

PDF med regnskabet for 2010/2011

2010/2011

Årsreg­n­skab for reg­n­sk­ab­såret 2010/2011:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.