Postskilte

postkasseanlæg i 36

postkassean­læg

Postkassean­læggene i de to opgange er forskel­lige grun­det plad­shen­syn. Der­for find­es der to forskel­lige navne­skilte. De kan hentes her og man kan selv udfylde dem og sætte dem i.

Der er to for­mater at vælge imellem. Num­bers som er Macs eget pro­gram og Excel som både kør­er på Mac og PC. Vælg dit for­mat og tryk på ikonerne.

Hvis du hen­ter Excel arket så læg mærke til fan­erne i bun­den, hvor du kan finde post­skil­tet til både opgang 36 og opgang 38.

Har man prob­le­mer med det kan man altid hen­vende sig til bestyrelsen.

God fornø­jelse.

Excel Icon

Post­skilte til opgang 36 og 38 i Excel ark format

Hvis du fore­trækker Apples Num­bers, skal du trykke på neden­stående ikon­er. Bemærk der er et sep­a­rat ikon for hen­holdsvis opgang 36 og 38.

Numbers ikon

Post­skilt til opgang 36

 

postskilt 38 numbers

Post­skilt til opgang 38

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.