Referater af generalforsamlinger

TagetHerun­der find­er du refer­ater fra de sen­este års gen­er­al­for­sam­linger siden 2009. Refer­ater­ne skrives og god­k­endes af bestyrelsen i samar­be­jde med admin­is­tra­tor. Admin­is­tra­tor sender det under­skrevne refer­at til hver enkel andelshaver. Har man mis­tet sit refer­at kan det hentes her. Tryk på Adobe ikonet for at hente refer­atet. Refer­ater­ne er gemt som PDF fil­er. Det kræver Adobe Read­er pro­gram­met at læse dem. Det kan hentes gratis her.

Refer­ater før år 2009, find­es ikke digitalt.

Referater af generalforsamlinger:

For­man­dens beretning 17. dec. 2020: BERETNING

Refer­at af ordinær gen­er­al­for­sam­ling 23. novem­ber 2021: REFERAT

Refer­at af ordinær gen­er­al­for­sam­ling 17. decem­ber 2020: REFERAT

Refer­at af ekstra­ordinær gen­er­al­for­sam­ling 19. marts 2019: REFERAT

Refer­at af ordinær gen­er­al­for­sam­ling 26. novem­ber 2018: REFERAT

Refer­at af ordinær gen­er­al­for­sam­ling 29. novem­ber 2017: REFERAT

Refer­at af ordinær gen­er­al­fors­ma­l­ing 24. novem­ber 2016: REFERAT

Refer­at af ordinær gen­er­al­for­sam­ling 18. novem­ber 2015: REFERAT s. 1  REFERAT s. 2

Refer­at af ordinær gen­er­al­for­sam­ling 5. novem­ber 2014 + ekstra­ordinær gen­er­al­for­sam­ling 13. nov. 2014: REFERATER AF GENERALFORSAMLINGER

Refer­at af ekstra­ordinær gen­er­al­for­sam­ling 20. okto­ber 2014:
REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Refer­at af gen­er­al­for­sam­lin­gen 2013:

Refer­at 2013 s. 2

Refer­at 2013 s. 1

Refer­at af gen­er­al­for­sam­lin­gen 2012:

Klik for at hente årsregnskabet 2011/2012

Refer­at 2012 s. 2

Klik for at hente årsregnskabet 2010/2011

Refer­at 2012 s. 1

—————————————————————————————————————————————-

Refer­at af ekstra­ordinær gen­er­al­for­sam­lin­gen marts 2012:

Refer­at ekstra 2012

—————————————————————————————————————————————-

Refer­at af gen­er­al­for­sam­lin­gen 2011:

Refer­at 2011

—————————————————————————————————————————————-

Refer­at 2010

Refer­at af gen­er­al­for­sam­lin­gen 2010:

—————————————————————————————————————————————-

Refer­at af gen­er­al­for­sam­lin­gen 2009:

icon der henviser til referat 2009

Refer­at 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.