Skal du ombygge? VVS vejledning

Hvis man overve­jer at ombygge eller på anden måde fore­tage ændringer i instal­la­tion­er i lej­lighe­den, skal bestyrelsen ori­en­teres. Bestyrelsen har erfaringer med sådanne pro­jek­ter og adgang til byggeteg­ninger. Man må først gå i gang med sådanne pro­jek­ter, når bestyrelsen har givet tilladelse.

Forenin­gens fælle­sareal­er og instal­la­tion­er går også ind i lej­lighed­erne. Van­drette van­drør hør­er til lej­lighe­den og er beboerens eget ans­var, mens de lodrette van­drør hør­er til forenin­gens. Der­for er det afgørende, hvis der skulle opstå et hul i et van­drør, hvor hul­let befind­er sig i forhold til om det er ens egen eller forenin­gens for­sikring der dækker. Kon­takt bestyrelsen i alle til­fælde, da det er bestyrelsens ans­var et vedlige­holde og før­er tilsyn med disse instal­la­tion­er. Vigtigt når du skal lave VVS arbe­jde og skal udskifte eller skær­er i van­drørene: Alle vores van­drør er relinet af Green­pipe. Det vil sige at ind­vendigt er de renset og fodret men en belægn­ing, som skal behan­dles efter denne MANUAL. Det skal du informere VVS instal­latøren om. Hvis man ikke gør det, kan det ødelægge dine vandrør.

Vin­duer er forenin­gens fælle­se­je og er dækket af forenin­gens for­sikring. Dog er punk­terede ter­morud­er ikke en del af for­sikrin­gen, men må betales af forenin­gens egen kasse. Det er op til bestyrelsen, at sætte sådanne arbe­jder i gang.