Vedtægter

gamle bøger Enhver andels­foren­ings vedtægter er unikke. A/B Hol­steins­gade 36–38s vedtægter er gen­nem­set og tilpas­set ABFs anbe­falinger.

 

 

Tryk på ikonet for at hente forenin­gens vedtægter som PDF fil.

Det kræver pro­gram­met Adobe Read­er at læse filen. det kan hentes gratis her.

Vedtægter i pdf

Vedtægter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.