Generalforsamling 2017

Sæt kryds i kalen­deren ons­dag d.  29. novem­ber kl. 19.

Der afhold­er vi den årlige gen­er­al­for­sam­ling og I skal være obs på adressen:

Det er som de andre år på Lan­gelin­ieskolen MEN på den nye afdel­ing på Kas­telsvej 58. Det kom­mer til at foregå i Ryt­mik­salen.

Ind­kaldelser og reg­n­sk­aber er på vej.

Vi glæder os til at se jer.

Med ven­lig hilsen

Bestyrelsen