Generalforsamling på Kastelsvej 58 i skolens gymnastiksal

Gen­er­al­for­sam­lin­gen på mandag 26. novem­ber kl. 19 bliv­er holdt på Kas­telsvej 58 i skolens gym­nas­tik­sal. Indgan­gen er helt i bun­den af den lille Asger Holms Vej.

https://goo.gl/maps/fjWLteVCfnP2

Vi ses