Husk generalforsamling + link til skraldenyheder

Husk gen­er­al­for­sam­lin­gen i aften.

Det er på Kas­telsvej 58 kl. 19.
Det bliv­er spæn­dende for­di der bliv­er afstemn­ing om andel­skro­nen. Så hvis du vil være med til at bestemme den, så kom og gør brug af din medbestem­melse.
(og det ple­jer også at være hyggeligt)

Link til skraldenyheder

Vi kom­mer sikkert til at tale om skrald og i den forbindelse kan man følge med i sen­este nyt på Face­book. Gård­lauget har opret­tet en gruppe med navnet:

gård­lauget storegård/lillegård

mange hilsen­er

Bestyrelsen