Bestyrelsen

trappeopgangBestyrelsen består af andelsha­vere og arbe­jdet er friv­il­ligt. Bestyrelsen vælges af gen­er­al­for­sam­lin­gen og sid­der i peri­oder af et til to år. Bestyrelsens arbe­jde vari­er­er meget fra plan­lægn­ing af byggear­be­jder og arranger­ing af fælles arbe­jds­dage. Det er som regel hyggeligt og der er mulighed­er for at tage kurs­er udbudt af ABF. Arbe­jdet giv­er et ind­b­lik i den foren­ing man bor i og kan varmt anbe­fales at prøve.

Bestyrelsen

Uffe Sveistrup                       28921927   36, 1. tv.  For­mand

Peter Schle­baum                  31722707   36, 1.th.   Kasser­er

Tine Roe Erik­sen                   23292677   38, 5. th.  Nøgleans­varlig

Morten Lan­der Ander­sen      24822629    36, 5. th. Web­mas­ter

Peter Mei­dahl                       36, st. th.

Steven Jensen                      35357863   36, 2.th., sup­pleant

Hen­rik Rud Knud­sen             38, 4. th., sup­pleant

Udover bestyrelsen er Pernille Borel­li Mikkelsen (33939092   36, 3.th.) repræsen­tant i gård­lauget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.