Forsikring

Forenin­gen har for­sikringer hos AIG og disse for­sikringer admin­istr­eres af for­sikringsmæ­gler­fir­maet Willis. Forenin­gens for­sikring gælder for bygnin­gen og dækker også for enkelte andel med en glas og kumme for­sikring. Hvis kom­fur, køleskab eller andet rammes af skade, kan det være for­sikrin­gen dækker evt. skad­er. Kon­takt Willis for at høre nærmere.

Ved større skad­er i ejen­dom­men er det bestyrelsen, der tager sig af kon­tak­ten med Willis.

 

Willis: 88139600

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.