Tv, internet og dørtelefon

A/B Hol­steins­gade 36–38 benyt­ter sig af COMX som udby­der af inter­net og TV. Desu­den har COMX også lev­eret løs­nin­gen for vores dørtelefonanlæg.

Hvis man ønsker at bruge andre udby­dere, må man kon­tak­te den alter­na­tive udby­dere for at høre om mulighed­erne. Der er trukket forskel­lige typer kabler i ejen­dom­men. På for­si­den har Comx trukket deres kabler i kabel­boks op langs trap­pen og på bag­trap­perne har TDC trukket kabler.

Løs­nin­gen for dørtele­foni i forenin­gen kræver at man har en fast­net­tele­fon. Det kræver ikke en aktiv tele­fon­lin­ie, men anlægget kør­er på fast­net­tele­fon. Det bety­der at når man ringer på døren, ringer tele­fo­nen. Man åbn­er døren ved at trykke 5 på telefon-tastaturet.

Hvis man oplever prob­le­mer med anlægget, bedes man rette hen­ven­delse til bestyrelsen. Bestyrelsen har en kon­tak­t­per­son til COMX, hvilket kan lette en evt. sags­be­han­dling. Bestyrelsen kan på den måde også holde øje med hvor mange fejlmeldinger der indberettes.

Her er kan du komme videre og se COMX løs­ninger og pris­er: COMX

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.