Varme igen

Her til mor­gen har VVS Per repar­eret varmt­vands­be­holderen, så der er varmt vand igen. Det er en midler­tidig løs­ning og mens Per ven­ter på en reservedel, kan der forekomme udsv­ing i tem­per­a­turen på det varme vand. 

Vi forsøger at jus­tere manuelt så godt vi kan. 

Mvh.

Bestyrelsen

TV og internet afbrudt onsdag

Vores nabo­foren­ing i Wille­moes­gade er i gang med ombygn­ing af taget. Vi del­er inter­net, tele­fon og tv-sig­nal med dem. I mor­gen ons­dag skal den mod­tage­boks vi får sig­nalet igen­nem fly­ttes. Der­for vil sig­nal til TV, inter­net og fast­net-tele­fon være afbrudt fra ons­dag mor­gen til tors­dag formid­dag ca.

Så find bøger og bræt­spil frem, og så må vi se om vi overlever.

Bagtrapper ryddes inden mandag

Vores trappevasker, Palle, hilser og vil meget gerne give bag­trap­perne en ordentlig omgang på mandag. Det kan han kun, hvis han kan komme til. Så vær søde at bruge week­enden på at gøre plads.

(Og så skal bag­trap­perne for øvrigt altid være ryddede i til­fælde af brand)

God week­end

Bestyrelsen

Meget varme radiatorer

HOFOR hat sat det nye varmean­læg i gang og det bety­der meget varme radi­a­tor­er og larm i rørene. HOFOR har lige med­delt at vi ikke skal bekym­r­er os, selvom det virk­er vold­somt. Det skal lige falde til ro, så skulle alt være nor­malt igen.

Mvh

Morten

Husk generalforsamling + link til skraldenyheder

Husk gen­er­al­for­sam­lin­gen i aften.

Det er på Kas­telsvej 58 kl. 19.
Det bliv­er spæn­dende for­di der bliv­er afstemn­ing om andel­skro­nen. Så hvis du vil være med til at bestemme den, så kom og gør brug af din medbestemmelse.
(og det ple­jer også at være hyggeligt)

Link til skraldenyheder

Vi kom­mer sikkert til at tale om skrald og i den forbindelse kan man følge med i sen­este nyt på Face­book. Gård­lauget har opret­tet en gruppe med navnet:

gård­lauget storegård/lillegård

mange hilsen­er

Bestyrelsen

Generalforsamling 2017

Sæt kryds i kalen­deren ons­dag d.  29. novem­ber kl. 19.

Der afhold­er vi den årlige gen­er­al­for­sam­ling og I skal være obs på adressen:

Det er som de andre år på Lan­gelin­ieskolen MEN på den nye afdel­ing på Kas­telsvej 58. Det kom­mer til at foregå i Rytmiksalen.

Ind­kaldelser og reg­n­sk­aber er på vej.

Vi glæder os til at se jer.

Med ven­lig hilsen

Bestyrelsen

Varsling om arbejde i gård og varmecentral

HOFOR er i gang med udlægn­ing af nye fjernvarmerør.

Det bety­der det vi skal have ombygget vores varmecentral.

Det vil betyde arbe­jde med støj­gen­er i går­den og lukn­ing for varme i korte perioder.

 

Pro­jek­tet der sådan ud:

Ugerne 43 — 45 vil der være rørar­be­jde i går­den. Det er 6 meter lange rør, der skal skæres til. Arbe­jdet foregår i dag­timerne, og det er aftalt at mate­ri­aler og skære­mask­ine pakkes væk hver dag. Rørene kom­mer sandsyn­ligvis til at ligge langs muren, bag legehuset.

Uge 46 — 47 vil der være el-arbe­jde og iso­ler­ing og vi reg­n­er ikke med I generes af det, men nu ved I det hvis der går arbe­jdere gen­nem går­den de uger også.

Det er et tvun­gent arbe­jde, og vi håber at det ikke kom­mer til at gener­er jer for meget.

Hvis der skulle opstå prob­le­mer, kan man kon­tak­te byggeleder
Mar­tin Hjort­gaard tlf.: 27954738

eller
for­mand Morten Lan­der Ander­sen tlf.: 24822629