Andelslejligheder til salg

 

 

Andele til salg i A/B Holsteinsgade 36–38:

Der er i øje­b­likket ingen lej­lighed­er til salg i foreningen.

Er du inter­esseret i at bo i vores foren­ing, kan du sende en mail til holsteinsgade3638@gmail.com
så skriv­er vi dig på en ekstern ven­teliste som vores andelsha­vere kan benytte sig af, hvis de skal sælge.

Hvis du vil vide hvor­dan sal­gsprocessen er, kan du læse vores sal­gs­guide.

Hvis du vil vide, hvad andel­skro­nen lyder på og hvor­dan den reg­nes ud, kan du se det i årsreg­n­sk­aberne og refer­at af gen­er­al­for­sam­lin­gen.

———————————————————————————————-

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.