Lidt historie om foreningen og området

Forenin­gen A/B Hol­steins­gade 36–38 blev stiftet i 1974 og er plac­eret i det området, der kaldes for indre Øster­bro. Det er det yng­ste brokvarter i Køben­havn, men bær­er præg i dag syn­lige præg af his­to­rien før Køben­havn udvid­ede og bebyggede området. Det æld­ste syn­lige stykke his­to­rie i området er lige for enden af pas­sagen Holsteinsgade/Willemoesgade. Her lig­ger en sten fra isti­den. Skub­bet ned nord­fra med glet­sjerne og efter­ladt da isen smeltede.

Øster­bro var indtil slut­nin­gen af 1800-tal­let lan­dom­råde. Midt i det område, hvor vi bor lå en park, kaldet Classens Have. Da englæn­derne i 1807 angreb Køben­havn foregik der kampe i området og Classens Have blev øde­lagt. Mange af områdets gade­navne hen­vis­er for øvrigt til Eng­land­skri­gene. Classens Have er i dag navnet på en lille grøn oase ved enden af Classens­gade, med leg­e­plads og boldbane.
Området blev i slut­nin­gen af 1800-tal­let udstykket og bebygget. Mange bygninger på indre Øster­bro er blevet bygget inden­for en ganske kort peri­ode fra slut 1800-tal­let til start 1900-tal­let. Forenin­gens bygn­ing er bygget i 1895 og lig­ger på en af de første etablerede gad­er på Østerbro.
Er man inter­esseret i Øster­bros lokale his­to­rie kan man besøge det lokale arkiv:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.