Sæt navn på kælder/loftsrum inden d. 1. april

Vi skal have overb­lik over kælder og loft­srum. Der­for vil vi bede jer om at skrive jeres lej­lighed­snum­mer på jeres kælder eller loft­srum.

På hver dør find­er I et stykke gråt gaffa­t­ape, hvor I kan skrive f.eks.: 36 2.tv

Rum der ikke er mark­eret inden d. 1. april 2016 vil indgå i fordel­ing til de beboere, der ikke har et rum.

Hvis nogle råder over flere rum, vil bestyrelsen kon­tak­te ved­k­om­mende mhp. en mere fair fordel­ing.

Har I spørgsmål så kon­takt Tor­ben Kofod i nr. 36, 2.tv.

Med de bed­ste inten­tion­er
Bestyrelsen