TV og internet afbrudt onsdag

Vores nabo­foren­ing i Wille­moes­gade er i gang med ombygn­ing af taget. Vi del­er inter­net, tele­fon og tv-sig­nal med dem. I mor­gen ons­dag skal den mod­tage­boks vi får sig­nalet igen­nem fly­ttes. Der­for vil sig­nal til TV, inter­net og fast­net-tele­fon være afbrudt fra ons­dag mor­gen til tors­dag formid­dag ca.

Så find bøger og bræt­spil frem, og så må vi se om vi over­lever.