Varsling om arbejde i gård og varmecentral

HOFOR er i gang med udlægn­ing af nye fjern­varmerør.

Det bety­der det vi skal have ombygget vores varme­cen­tral.

Det vil betyde arbe­jde med støj­gen­er i går­den og lukn­ing for varme i korte peri­oder.

 

Pro­jek­tet der sådan ud:

Ugerne 43 — 45 vil der være rørar­be­jde i går­den. Det er 6 meter lange rør, der skal skæres til. Arbe­jdet foregår i dag­timerne, og det er aftalt at mate­ri­aler og skære­mask­ine pakkes væk hver dag. Rørene kom­mer sandsyn­ligvis til at ligge langs muren, bag leg­e­huset.

Uge 46 — 47 vil der være el-arbe­jde og iso­ler­ing og vi reg­n­er ikke med I generes af det, men nu ved I det hvis der går arbe­jdere gen­nem går­den de uger også.

Det er et tvun­gent arbe­jde, og vi håber at det ikke kom­mer til at gener­er jer for meget.

Hvis der skulle opstå prob­le­mer, kan man kon­tak­te byggeled­er
Mar­tin Hjort­gaard tlf.: 27954738

eller
for­mand Morten Lan­der Ander­sen tlf.: 24822629